שיטות חדשות לניטוררמת פיגמנטים ועקות בצומח באמצעות חישה מרחוק

  • Robert Stark

Student thesis: Doctoral Thesis

Date of Award2002
Original languageHebrew
Awarding Institution
  • Ben-Gurion University of the Negev
SupervisorHanan Kisch (Supervisor) & Anatoli Gittelsohn (Supervisor)

Cite this

'